Outreach

Popular Science articles (in polish*)

*most of the pdf-files can be found at my RG profile. If not email me: michalbogdziewicz@gmail.com

Polish Press Agency about our research linking oak acorn crop and Lyme disease in Europe

Bogdziewicz M. (2016) Google, Google powiedz przecie, gdzie epidemia grypy na świecie? Forum Akademickie, pdf-file

Bogdziewicz M. (2015) Leśny efekt domina. Wszechświat 116:132-135

Bogdziewicz M. (2014) Lata nasienne i gryzonie: o wpływie zwierząt na rozsiewanie buka i dębu. Wszechświat 116:132-135

Bogdziewicz M. & Wróbel A. (2012) Ekologiczne aspekty lat nasiennych u drzew. Kosmos 297:667-675.

Bogdziewicz M. (2012). Życie w zimie – przypadek najmniejszych ssaków świata. Wszechświat 113:49-51